Александр Зарайский - защита вашего бизнеса от налогового произвола

Консультации

Вопрос.
Мне нужно платить налоги в Украине, если с моих доходов уже удержали налоги заграницей?

Ответ.
Это зависит от того, входит ли эта страна в список стран, с которыми заключен договор об устранении двойного налогообложения.
Если входит, тогда в Украине вы доплачиваете только разницу, если ставка налога в стране, где он был удержан, меньше.
Как пример, в Болгарии ставка НДФЛ 10 процентов а в Украине 18% - таким образом, если с ваших доходов, полученных в Болгарии, был удержан налог, вам нужно будет доплатить в Украине 8%.
Если ставка налога, удержанного с вашего дохода, выше, чем в Украине, то, естественно, ничего платить не нужно.

Вопрос.
Я правильно понимаю, что если я работаю с клиентом без инвойса, то инвойс для банка я выдумываю сам? Зачем он тогда нужен?

Ответ.
В целом инвойс как инвойс, так сказать сам по себе фактически не нужен ни фрилансеру, ни банку.
Банку он нужен как аналог договора, который он заменяет (при наличии соответствующей записи в самом инвойсе), либо как составная часть договора при условии, что есть договор и в нем есть упоминание об инвойсе.
Но если договор есть, а в нем нет ни слова об инвойсе, банку ваш инвойс тоже до лампочки.

Вопрос.
Я правильно понимаю, что ФЛ-П плательщику единого налога платить 5% с курсовой разницы при продаже 25% не требуется? Даже если продажа этих 25% состоялась намного позже продажи 75%? И в журнал доходов заносить не надо? А как найти документ или разъяснение по этому поводу официальное?

Ответ.
Совершенно верно, не нужно.
Из документов, если вам недостаточно самого НКУ, например, письмо ГФС Украины от 30.09.2015 №9142 /П/99-99-17-02-02-14 в котором в частности сказано:

Вопрос.
Подскажите пожалуйста какие банки сейчас находятся в состоянии ликвидации?

Ответ.
На сегодня в состоянии ликвидации находится 30 банков, вот их полный список:

Вопрос.
Я слышал что как будто есть какие-то письма Верховного суда по поводу судебных затрат но не могу их найти.

Ответ.
Ну не Верховного суда, а ВССУ и не письма, а постановление но действительно есть.
Вот это постановление.

П О С Т А Н О В А № 10

ПЛЕНУМУ ВИЩОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО СУДУ УКРАЇНИ
З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ

від 17 жовтня 2014 року

Про застосування судами законодавства про судові витрати
у цивільних справах

З метою забезпечення правильного й однакового застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах, керуючись статтею 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пленум Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ постановляє дати судам такі роз’яснення:

1. Судові витрати – передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв’язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати – це витрати держави, які вона несе у зв’язку з вирішенням конкретної справи.
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (РИМ, 4.XI.1950), Рекомендація щодо заходів, які полегшують доступ до правосуддя № R (81)7, прийнята Комітетом міністрів Ради Європи 14 травня 1981 року, та практика Європейського суду з прав людини під час застосування цієї Конвенції не визнають необхідність сплати судових витрат обмеженням права доступу до суду. Разом із тим, ураховуючи положення пункту 1 статті 6 Конвенції та прецедентну практику Європейського суду з прав людини (зокрема, рішення від 19 червня 2001 року у справі «Креуз проти Польщі» (Kreuz v. Poland)), сплата судових витрат не повинна перешкоджати доступу до суду, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету.
У зв’язку із цим при здійсненні правосуддя у цивільних справах суди повинні вирішувати питання, пов’язані з судовими витратами (зокрема, щодо відстрочення та розстрочення судових витрат, зменшення їх розміру або звільнення від їх сплати), у чіткій відповідності до Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК), Закону України від 08 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір» (далі – Закон № 3674-VI), а також інших нормативно-правових актів України, забезпечуючи при цьому належний баланс між інтересами держави у стягненні судового збору за розгляд справ, з одного боку, та інтересами позивача (заявника) щодо можливості звернення до суду, з другого боку.